Gelir vergisi ve çoğaltan ilişkisi hakkında bilgi verin