Formal eğitim özellikleri? formal eğitimin özellikleri nedir?

formal eğitim özellikleri? formal eğitimin özellikleri

formal eğitim özellikleri? formal eğitimin özellikleri nedir?

Cevap:

Formal eğitim, genellikle belirli bir kurum veya kuruluş tarafından yönetilen ve belirli bir müfredat takip eden, resmi olarak tanınan bir eğitim türüdür. Formal eğitimin özellikleri arasında şunlar yer alabilir:

  • Belirli bir müfredat: Formal eğitim, belirli bir müfredat veya öğrenme programı üzerine kuruludur. Bu müfredatın amacı, öğrencilerin belirli konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

  • Sertifika veya diploma: Formal eğitim, bir sertifika veya diploma ile sonuçlanır. Bu belgeler, öğrencilerin belirli bir seviyede bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlar.

  • Sınıf ortamı: Formal eğitim, genellikle bir sınıf ortamında gerçekleştirilir. Öğretmenler, öğrencilere dersleri anlatır ve ödevler verirler.

  • Belli bir zaman dilimi: Formal eğitim, belirli bir zaman dilimi boyunca gerçekleştirilir. Bu süre boyunca öğrenciler, belli bir programı tamamlamak için çalışırlar.

  • Yapılandırılmış: Formal eğitim, yapılandırılmış bir öğrenme sürecidir. Konular belirli bir sırayla işlenir ve öğrencilerin bir konuyu anlamadan bir sonraki konuya geçmesine izin verilmez.

  • Öğretmen merkezli: Formal eğitim, genellikle öğretmen merkezlidir. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecinde rehberlik ederler ve doğru yolu gösterirler.

  • Değerlendirme: Formal eğitimde öğrencilerin başarısı değerlendirilir. Sınavlar, ödevler ve projeler gibi farklı yöntemler kullanılabilir.