Fıkhi mezhepler nelerdir?

fıkhi mezhepler nelerdir?

Fıkhi mezhepler nelerdir?

Cevap:

İslam dünyasında Dört büyük fıkıh mezhebi olarak tanımlanan mezhepler,

Malikî, Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezhepleridir.