Feodal sistemde en altta yer alan toplumsal sınıf hangisidir?

Feodal sistemde en altta yer alan toplumsal sınıf hangisidir?

Feodal sistemde en altta yer alan toplumsal sınıf hangisidir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Feodal sistemde en altta yer alan toplumsal sınıf genellikle köleler veya köylülerdi. Bu en alttaki toplum sınıfının ismi Serfler dir. Bu kişiler, toprağı işleyen, savaşta savaşan veya diğer zorlu işleri yapan ve genellikle bir lord veya feodal efendinin hizmetinde olan insanlardı.

Köleler, çoğu zaman sahipleri tarafından satın alınan veya savaşlarda esir alınan insanlardı ve mülk sahibi için çalışmak zorundaydılar. Köylüler ise, feodal efendilerinin arazilerinde yaşayan ve toprağı işleyen kişilerdi. Hem köleler hem de köylüler, toplumsal hiyerarşide en alt sınıftaydılar ve sıklıkla sosyal, politik ve ekonomik olarak ayrıcalıklı sınıfların baskısı altında yaşıyorlardı