Feodalite nedir? feodalite rejimi, derebeylik nedir?

feodalite nedir? feodalite rejimi, derebeylik nedir?

feodalite nedir? feodalite rejimi, derebeylik nedir?

Cevabı:

Ortaçağ avrupa’sında toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri bir kişinin malı sayan rejim türü, derebeylik sistemidir. Bu sistemin adına feodalizm denir.

Bu sistemda toprağın mülkiyeti ve imtiyazına sahip olan bir senyörler (derebeyler) dir. Yani toprakların mülkiyeti soyluların elindedir. Bu rejim sisteminde halk sömürülmüştür.