Fen bilimleri deneme

Koray kendisine ödev olarak verilen açık hava basıncı ile ilgili bir deney düzeneği hazırlıyor. Deney işlem basamaklarını da aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştiriyor.

 1. 1 pet şişe alıyor
 2. Pet şişenin altında bir delik açıyor
 3. pet şişeye su dolduruyor ve suyun delikten fışkırdıhını gözlemliyor.
 4. şu tamamen boşalmadan pet şişenin ağzını bir kapak ile sıkıca kapatıyor.
 5. Delikten suyun akmadığını gözlemliyor.
  Yukarıda verilen deney basamakları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Pet şişenin ağzının kapatılması ile sıvı basıncı etkisi azalmıştır.
  B) Pet şişenin ağzının kapatılması pet şişe içindeki hava basıncının etkisini yok etmiştir.
  C) 3. İşlem basamağında suyun delikten fışkırmasında sıvı basıncı etkilidir
  D) Kapak kapalı iken kapak üstünden delinirse suyun tekrar fışkırdığı gözlemlenir.