Fayda sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Fayda sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Fayda sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Cevap: Fayda sözcüğü ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Yarar kelimesidir.