Fayda eş anlamlısı nedir?

Fayda eş anlamlısı nedir?

Fayda” kelimesi, bir şeyin ya da bir durumun insanların ya da bir toplumun yararına olan etkisini ifade eder. Fayda, insanların ya da bir toplumun mutluluğunu, refahını veya ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan şeydir.

Fayda, çeşitli alanlarda ortaya çıkabilir ve sağlık, eğitim, ekonomi, teknoloji veya diğer alanlardaki gelişmelerle ilişkili olabilir. Faydalı şeyler insanların ya da bir toplumun ihtiyaçlarına cevap verir ve insanların hayatını kolaylaştırır. Fayda, bir şeyin değerini belirleyebilir ve insanların o şeyi tercih etmelerine neden olabilir.

Fayda eş anlamlısı nedir?

:point_right:t3: Eş anlamlı kelime nedir

Cevap:

Fayda kelimesinin eş anlamlısı olan kelime YARAR sözcüğüdür.