Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

Cevap: Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı Pisagor dur.

Pisagor, Dünya`nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi . Fakat o dönem kimse b u görüşe inanmamıştı.

:point_right:t3: Pisagor dünyanın şekli ile ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?