Pisagor dünyanın şekli ile ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?

pisagor dünyanın şekli ile ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?

pisagor dünyanın şekli ile ilgili yaptığı çalışmalar nelerdir?

Cevap: Pisagor (M.Ö. 570-M.Ö. 495), antik Yunan matematikçisi ve filozofu olarak bilinir, ancak dünyanın şekli ile ilgili özellikle bilimsel çalışmalarıyla tanınmaz. Pisagor, öğrencileriyle birlikte pek çok matematiksel konu üzerine çalışmış ve Pisagor teoremi olarak bilinen ünlü geometri teoremini keşfetmiştir. Ancak dünyanın şekli ile ilgili çalışmaları, daha çok astronomiye ve gökyüzüne odaklanmıştır.

Pisagor, Dünya`nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi. Fakat o dönem kimse b u görüşe inanmamıştı.

Dünya’nın şekli hakkındaki ilk bilimsel çalışmalar, antik Yunan dönemindeki düşünürlerden başlamıştır, ancak Pisagor’ın bu konuda özel bir katkısı veya çalışması yoktur. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez ispatlayan kişi olarak bilinen Antik Yunanlı filozof Parmenides ve ardından Pythagoras’ın öğrencisi olan Philolaus’dur.

Philolaus, dünyanın merkezde olduğuna inanıyordu ve Dünya’nın çevresinde dönerek gün ve geceyi açıklamaya çalıştı. Ancak, modern bilimsel anlayışa göre, Dünya’nın şekli ve hareketi ile ilgili daha kesin bilgilere Ptolemaios ve ardından Kopernik, Galileo ve Kepler gibi bilim insanları tarafından ulaşılacaktır. Bu bilim insanları, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü kabul eden modern astronomiye temel oluşturacak çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.

Pisagor’un öğrencisi Philolaus, Dünya’nın merkezde olduğunu ve etrafında döndüğünü öne sürdü, ancak bu görüş modern bilimle uyumsuzdu ve daha sonraki yıllarda gelişen astronomik gözlemlerle çürütüldü.