Dış ticaret çoğaltanını tasarruflar cinsinden elde edinizzzzzzz

IMG_20230502_125630

Dış ticaret çarpanı, bir ülkenin milli gelirindeki değişimi dış ticaret hacminde ki değişimle ilişkilendiren bir kavramdır. Formülü aşağıdaki gibidir:
Dış Ticaret Çarpanı=(X-M) /Y
Burada,
X=ihracat,
M=ithalat,
Y=milli gelir (gayri safi yurtiçi hasıla)

Tasarruflar cinsinden dış ticaret çarpanı ise, formüldeki Y yerine tasarrufların (S) kullanılmasıyla hesaplanır:
Dış Ticaret Çarpanı (S) =(X-M)/S
Örneğin, bir ülkenin ihracatı 100 milyar dolar, ithalatı 80 milyar dolar ve tasarrufları 120 milyar dolar ise dış ticaret çarpanı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Dış Ticaret Çarpanı (S) =(100-80) /120=0.1667
Bu ülkenin dış ticaret çarpanı 0.1667’dir ve her %1’lik artışta tasarruflarında %0.1667’lik bir artışa neden olacaktır.

2 Likes