Dış açıortay Teoremi Formülü Nedir?

Dış açıortay Teoremi Formülü Nedir? Dış açıortay kuralı ve özelliği.

Dış açıortay teoremi