Deneme sorusu 1

Bir zeytinyağı fabrikasının üç farklı kalitede aldığı zeytin miktarı ye alış fiyatı aşağıda verilmiştir.

Miktar (ton)

Kilogram fiyatı (lira)

  1. kalite

X

3,5

  1. kalite

y

3

  1. kalite

60

2,5

Bu fabrika almış olduğu üç kalite zeytinin tamamını karıştıra- rak bir zeytinyağı elde etmiştir. Elde ettiği zeytinyağının %30’u

  1. kalite zeytinden oluşmuştur.

Alınan zeytinlerin tamamına 275000 lira ödendiğine göre, 1. kalite zeytinden kaç ton alım yapılmıştır?