Çözemedim çözermisiniz

Çözemedim, çözer misiniz?

kurşun, civa, platin, demir ve lyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullan
F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım ala
Doğru Sayısı Yanlış Sayısı
NET
Değerlendirme
Aşağıda günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir 2 Aşağıdaki nu
element verilmiştir.
maddelerin se
Altin
Bu element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sembolü Au’dur.
B) Doğada molekul yapılı olarak bulunur
C) Elektronik devrelerde kullanabil
D) Aynı tür atomlardan oluşur.
AN AVINCILIK
Bu madde
gisi yanlıs
A) 1 ve 2
mentti
B) 1 num
repli
D) 3 nu
yap