Soru cçözme

Aşağıda günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir
element verilmiştir.
Altın
Bu element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Sembolü Au’dur.
B) Doğada molekül yapılı olarak bulunur.
C) Elektronik devrelerde kullanılabilir.
D) Aynı tür atomlardan oluşur.