Çokgenlerin iç açılarının toplamı nasıl bulunur

Çokgenlerin iç açılarının toplamı nasıl bulunur. Lütfen acil yardım eder misiniz

Çokgenlerin iç açılarının toplamı nasıl bulunur

Cevap: Çokgenlerin iç açılarının toplamı, o çokgenin kaç kenarı olduğuna bağlı olarak değişir.

N-kenarlı bir çokgenin iç açılarının toplamı, (N - 2) x 180 formülü kullanılarak bulunabilir. Yani örneğin üçgenin iç açıları toplamı (3-2) x 180 = 180, dörtgenin iç açıları toplamı (4-2) x 180 = 360’dır.

Örneğin, beşgenin iç açılarının toplamı, (5-2) x 180 = 540 derecedir. Altıgenin iç açılarının toplamı ise (6-2) x 180 = 720 derecedir