Çokgen iç açı formülü, Çokgen iç açı hesaplama formülü nedir?

Çokgen iç açı formülü, Çokgen iç açı hesaplama formülü nedir?

n kenarlı bir dışbükey çokgenin iç açılar toplamı formülü (n-2)x180 dır.

Örnek: Dörtgenin iç açılar toplamı: (4-2)x180=360,
Örnek: Beşgenin iç açılar toplamı: (5-2)x180=540,
Örnek: Altıgenin iç açılar toplamı: (6-2)x180=720 dir.