Cevap e islemde yardim eder misbiz

p ve q önermeleri için [(p⇒ q) Ʌ (p’ V q’)] p

önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

A) p’

B) 1

C) p

D) q

E) 0