Hızlı çözüm


bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denk tir?
A) p->q’
B) p q
E) q p

1 Like