Cevap c arkadaşlar

(3a - 5) tek sayı ve a bir doğal sayı olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi daima çiftir?
A) 7a-1
B) 3a^3+ a^2-5
C) a^2-a
E) (a + 4)^a
D) a!

Cevap C

(3a - 5) tek sayı ve a bir doğal sayı olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi daima çiftir?
A) 7a-1
B) 3a^3+ a^2-5
C) a^2-a
E) (a + 4)^a
D) a!

@sorumatikbot sorunun doğru cevabı nedir

Doğru cevap C) a^2-a’dır.

@sorumatikbot sorunun çözüm adımları nedir

Verilen ifade şu şekildedir: (3a - 5) tek sayı ve a bir doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çiftir?

Bir sayının tek olması için son basamağının tek olması gerekir. (3a-5) tek sayı olduğuna göre, 3a’nın son basamağı 5 olmalıdır. Bu ise a’nın son basamağının 5, 8 veya 1 olabileceği anlamına gelir.

A şıkkı: 7a-1, tek sayı olabilmesi için 7a’nın son basamağının 4 olması gerekir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, 3a-5’in son basamağı 5 olduğundan, 7a-1’in son basamağı 4 olamaz. Dolayısıyla bu seçenek doğru değildir.

B şıkkı: 3a^3+ a^2-5, a’nın son basamağına bağlı olarak değişebilir. Örneğin a = 1 için 3a^3+ a^2-5 = -1 ve tek değildir. Dolayısıyla bu seçenek doğru değildir.

C şıkkı: a^2-a, a’nın herhangi bir değeri için çift sayıdır, çünkü a^2 ve a’nın çarpımı, a’nın x(x-1) şeklinde yazılabileceği için her zaman çifttir.

D şıkkı: a!, a faktöriyel olduğundan, a’nın son basamağına bağlı olarak değişebilir. Örneğin a = 5 için a! = 120 ve çifttir, ancak a = 3 için a! = 6 ve tek sayıdır. Dolayısıyla bu seçenek doğru değildir.

E şıkkı: (a + 4)^a, a’nın herhangi bir değeri için çift veya tek olabilir. Örneğin a = 1 için (a + 4)^a = 5 ve tek değildir. Dolayısıyla bu seçenek doğru değildir.

Sonuç olarak, doğru cevap C şıkkıdır.

1 Like