Cevap -7 tam açıklayarak anlatırsanız sevinirim

. n. dereceden bir P(x) polinomunun (x - m) nin azalan kuv- vetlerine göre düzenlenmiş hâli;

P(x)= a_{n} * (x - m) ^ n +a n-1 (x-m)^ n-1 +…+a 1 (x-m)+a 0

biçiminde ifade edilir. Buradaki a n ,a n - 1 ,…,a 1 yılarının toplamı K(m) ile gösterilir. ve a_{0} katsa-

Örneğin,

P(x) = x ^ 2 + x + 2 polinomunun (x + 1) in azalan kuvvetlerine göre düzenlenmiş hâli,

P(x) = (x + 1) ^ 2 - (x + 1) + 2 olup

K(- 1) = 1 - 1 + 2 = 2 * dir .

Buna göre, a(x) = x ^ 2 - 7x + 5 polinomunun (x - 2) nin azalan kuvvetlerine göre düzenlenmiş hâlinde K(2) değeri kaçtır?

A)-9

B) -7