Büyük selçuklu devletinde siyasi davaların görüldüğü kurum hangisidir

Büyük selçuklu devletinde siyasi davaların görüldüğü kurum hangisidir

Büyük selçuklu devletinde siyasi davaların görüldüğü kurum hangisidir?

Cevap: Büyük Selçuklu Devleti’nde siyasi davaların görüldüğü kurum “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” veya kısaca “Ahkam Divanı” olarak bilinir. Bu divan, başta hükümdar olmak üzere devlet yöneticileri tarafından atanan kadılardan oluşurdu ve adaletin sağlanması için çalışırdı.

Ahkam Divanı, hem ceza davaları hem de sivil davaların görüldüğü bir mahkeme olarak işlev görürdü. Ayrıca vergi, arazi ve miras gibi konularda da kararlar verirdi. Divan’da alınan kararlar, hükümdarın onayı ile kesinleşirdi.

Büyük Selçuklu Devleti’nde Ahkam Divanı’nın yanı sıra, diğer önemli kurumlardan bazıları divan-ı saltanat (hükümdarlık divanı), divan-ı emir-i umur (işler divanı) ve divan-ı ruzname (günlük işler divanı) idi.