İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir

idarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir

idarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir?

Cevap: İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme “Fransız tipi idari yargı sistemi” adı verilir. Bu sistemde idari işlemler ve eylemler, özel bir mahkeme olan idari mahkemelerde incelenir ve karara bağlanır.