Bulamadım bunu

Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin bulunduğu periyodik tab-
lodan bir kesit verilmiştir.
2. periyot →
Z
5A
X
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ve Y elementleri ayni element sınıfındadır.
B) Z elementi tel ve levha haline gelebilmektedir.
C) Atom numarası en büyük olan X elementidir.
D) Y ve Z elementleri ayni periyotta bulunur.