Sorular sorular

5
3
2-
1
Periyot numarası
0
X
+X
Z
Y
N
Grup
Numarası
2
8
Verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır?
A) Atom numarası en büyük olan element Z’dir.
B) Z ve Y elementleri benzer kimyasal özellik gösterir.
C) T ve N elementleri aynı grupta bulunurlar.
D) X elementi tel ve levha haline getirilebilir.