Bu soruyuözer misin anlatarak çözün anlamadım soruyu

Bu soruyu çözer mi iz namadım anlatarak çözün

Aşağıdaki beyitlerin hangisinde aliterasyona yer verilme- miştir?

A) Sen sussan sadece sessizce bana baksan Ben büyülensem boyun büküp sana baksam

B) Çini bir kâsede bir Çin çayı içmekteydi Bir güzel yırtıcı kuş gözleri gördüm

C) Yalap yalap yalabıyan ince tonlum Yir basmayup yoriyan selvi boylum

D) Her canlıya Hak layık olan cevheri verdi Tırtıl iki diş bulsa bütün ormanı yerdi

E) Gitdi Kayser kasrinun tak u revâki kalmadı Nice Kisra geçdi tak u tumturâki kalmadı

Aliterasyon, bir dizede veya mısra da benzer harf veya hecelerin tekrarlanmasıdır. Aliterasyonda amaç, seslerin ritmik olarak yinelenmesi yoluyla şiire müzikalite ve dolgunluk kazandırmaktır. Örneğin; “Sally sells seashells by the seashore” cümlesindeki “s” ve “sh” sesleri aliterasyona örnek olarak verilebilir.