Bu soruda yardımcı olur musunuz

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerle- rinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bilmezdim senin bu kadar anlayışsız oldu- ğunu.

B) Bu arabayı yedi yıl önce almıştım.

C) Bu şarkıyı her zaman kardeşim söylerdi.

D) Kitapçılar, geçen haftaya göre daha kalabalık- ti.

Ek fiilin görevleri;

  1. İsim ve isim soylu sözcüklere eklenerek onları yüklem yapmak
  2. Çekimlenmiş (basit zamanlı) fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı yapmak

a)bilmezdim -mez ve -di ekleriyle geniş zamanın hikayesi (birleşik zaman)
b)almıştım -mış ve -tı(-dı) ekleriyle duyulan geçmiş zamanın hikayesi (birleşik zaman)
c) söylerdi -er ve -di ekleriyle geniş zamanın hikayesi (birleşik zaman)
d)kalabalıktı -tı(-dı) burada ismi yüklem yapmış. cevap d