Bu soruda takıldımm

10 litrelik kaba 1 mol CaCO, katısı konularak başlatılan tepkime CaCO3 katısının molce % 20’si CaCO3(K) Ca(k) + CO2(g)

denklemine göre aşrıştığında dengeye ulaşıyor.

Buna göre,

  1. Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti K_{C} = 0, 2 * dir

II. Denge anında ileri ve geri tepkimeler durmuştur.

III. Son durumda kapta 1 mol CaCO3 katısı bulunur.

IV. Son durumda kapta CaCO3, CaO katılan ve C*O_{2} gazi bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

1 Like