Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

(1) Para tek başına bir amaç olamaz. (II) Insana kendi seçtiği hayat biçimini yaşama imkânı verir. (III) Ara- debil nızdan bazıları kendi maddi imkânlarını geliştirmeyi tercih edecektir. (IV) Bazılarınız kaynaklarını müziğe, sanata, kültüre ayıracaktır. (V) Bazılarınız da acılarına kayıtsız kalamadığı, buradaki ya da denizaşırı ülkeler- deki İhtiyaç sahipleri için harcayacaktır.

Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

AY 1. cümlede yeterlilik fillinin olumsuzu vardır.

Bl. cümle yan cümleciği olan bir fiil cümlesidir. III. cümle üç ögell, birleşik yapılı bir cümledir.

IV. cümlede özne belgisiz sifattır.

EV. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.