Bir tiyatro salonundaki koltuk sayısı 384’tür. Bu salonda her birinde eşit sayıda koltuk olan 24 sıra vardır. Salondaki her sırada kaç tane koltuk olduğunu bulunuz

Bir tiyatro salonundaki koltuk sayısı 384’tür. Bu salonda her birinde eşit sayıda koltuk olan 24 sıra vardır. Salondaki her sırada kaç tane koltuk olduğunu bulunuz.

Bir tiyatro salonundaki koltuk sayısı 384’tür. Bu salonda her birinde eşit sayıda koltuk olan 24 sıra vardır. Salondaki her sırada kaç tane koltuk olduğunu bulunuz.

Cevap: Tiyatro salonundaki koltuk sayısı 384 ve her bir sırada eşit sayıda koltuk olduğu biliniyor. Ayrıca salonda toplam 24 sıra bulunuyor. Her sırada kaç tane koltuk olduğunu bulmak için aşağıdaki işlemi yapabiliriz:

Her sırada kaç koltuk olduğu = Toplam koltuk sayısı / Toplam sıra sayısı

Her sırada kaç koltuk olduğu = 384 koltuk / 24 sıra = 16 koltuk

Bu nedenle tiyatro salonundaki her sırada 16 koltuk bulunmaktadır.