Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 8472 ise eksilen kaçtır?

bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 8472 ise eksilen kaçtır?

Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 8472 ise eksilen kaçtır?

Cevap: Eksilen-çıkan=fark,

Eksilen= çıkan+fark,

Eksilen+çıkan+fark,

  1. Eksilen= 8472,

Eksilen= 4236

Cevap 2:
Bir çıkarma işleminde, eksilenin, çıkanın ve farkın toplamı arasında şu ilişki vardır:

Eksilen + Çıkan + Fark = Toplam

Bu nedenle, bu soruda verilen bilgilere göre, şu denklemi yazabiliriz:

Eksilen + Çıkan + (Eksilen - Çıkan) = 8472

Bu denklemi basitleştirelim:

2Eksilen = 8472

Eksilen = 8472 / 2

Eksilen = 4236

Yani eksilen 4236’dır.