Bir bölme işleminde bölüm 34 bölen 8 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir?

Bir bölme işleminde bölüm 34 bölen 8 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir?

Bir bölme işleminde bölüm 34 bölen 8 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Sorusunun cevabı.

Cevap:

Bölme işlemi, bölünen sayının bölenle çarpımı ile kalanın toplamına eşit olduğu işleme denir. Bu durumda,

bölünen = bölen x bölüm+kalan (kalan ise bölen den küçük olmalıdır)

Verilen problemde, bölüm 34 ve bölen 8’dir, yani

bölünen = 8 x 34 +kalan= 272+kalan (kalan<8) kalan en fazla 7 olur.

Buna göre, bölünen sayı en fazla 272+7=279 olabilir.