Barış eş anlamlısı nedir?

Barış eş anlamlısı nedir?

Barış eş anlamlısı nedir?

Cevap: Barış kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime SULH sözcüğüdür.