Sulh Eş Anlamlısı?, Sulhun eş anlamlısı nedir?

Sulh Eş Anlamlısı?, Sulhun eş anlamlısı nedir?

Sulh Eş Anlamlısı?, Sulhun eş anlamlısı nedir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Sulh kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Barış sözcüğüdür.