Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa ne denir

aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa ne denir

Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa ne denir?

Cevap: iki ışının bir araya geldiği veya ayrıldığı noktada oluşan ve bu iki ışını birleştiren doğru parçası etrafında açılan veya bırakılan boşluğa Açı denir.

Açı, genellikle derece (°) veya radyan (rad) cinsinden ifade edilir. Derece, bir daireyi 360 eşit parçaya ayırdığımız zaman her parçanın ölçüsüne denk gelirken, radyan ise dairenin yarıçapının uzunluğuna denk gelen yay parçasının merkez açısının ölçüsüdür. Açılar, geometri, trigonometri, fizik ve diğer bilimsel alanlarda kullanılır.