Atatürkçülük ve türk inkilap

Soruların tek bir cevabı var hepsi birbiriyle bağlantılı