Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Kitaptaki cümleleri satır satır okudum.
B) Eve geldiğinde ortalık karmakarışıktı.
C) Dağ taş demeden tüm şehri dolaştı.
D) Yerli yersiz sohbetler dikkatini dağıttı.
E) Suçunu bildiğinden köşe bucak kaçtı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?

Sorunun cevabı D şıkkıdır. Sıfatı bulmak için cümleye nasıl sorusunu sorarız burada D şıkkında nasıl sohbetler sorusunun cevabı yerli yersiz dir.