Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır ?

A. Sınavı kazanmak için çalışmak gerekir.
B. Biz de onlar kadar başarılıyız.
C. Ankara’ya uçakla giderler.
D. Eve gittim fakat onu bulamadım.​

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?

Cevap:

Verilen cümlelerde D şıkkında bağlaç kullanılmıştır.