Adam smith tarafından ortaya atılan düşünce akımı nedir?

Adam smith tarafından ortaya atılan düşünce akımı nedir?

Adam smith tarafından ortaya atılan düşünce akımı nedir?

Cevap: Adam Smith, 18. yüzyılda yaşamış İskoç filozof ve ekonomisttir. En meşhur eseri olan “Ulusal Servet Teorisi” ile kapitalizmin temel ilkelerini ortaya koyarak modern ekonominin oluşumuna katkıda bulunmuştur.

Smith’in savunduğu düşünce akımına “klasik ekonomi” denir. Klasik ekonomi, piyasanın kendine özgü bir dinamiği olduğunu ve bireylerin en yüksek faydayı sağlama eğiliminde olduklarını savunur. Ayrıca klasik ekonomi, devlet müdahalesinin piyasaların işleyişini bozacağına inanır ve serbest piyasa ekonomisinin tüm sorunların çözümü olduğunu savunur.

Smith’in düşünceleri, sanayi devrimi döneminde İngiltere’de yaygınlaşmış ve kapitalizmin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bugün bile klasik ekonominin temel prensipleri hala ekonomi teorisinde kullanılmaktadır.