Keynesyen modelin klasik model de getirdiği eleştiriler

Keynesyen modelin, Klasik modele getirdiği eleştiriler nelerdir? Günümüzde Keynesyen politikaları mı Klasik görüşleri mi uygulamak gerekir? Yorumlayınız.

Keynesyen model, Klasik modele birkaç eleştiri getirir. İlk olarak, Klasik modelin temel varsayımı olan piyasaların tam rekabetçi olması, Keynesyen modelde geçerli değildir. Keynesyen modelde, piyasaların tam rekabetçi olmadığı ve bu nedenle ekonomide bireylerin kararlarına bağlı olarak dengesizlikler oluşabileceği kabul edilir.

İkinci olarak, Klasik modele göre, ekonomi kendiliğinden dengeye ulaşırken, Keynesyen model ekonominin doğal olarak dengelenemediğini savunur. Bu nedenle, devlet müdahalesi gerektiğini iddia eder.

Üçüncü olarak, Klasik modele göre, para arzı ve enflasyon arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ancak Keynesyen modelde, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki daha karmaşıktır ve çeşitli faktörlere bağlıdır.

Günümüzde uygulanacak politikalar konusunda her iki görüş de savunulabilir. Bazıları, ekonominin doğal olarak dengeye ulaşacağına inanarak Klasik modele dayalı politikalar önerirken, diğerleri Keynesyen politikaların ekonomik istikrar sağlayacağını savunuyorlar. Ancak, her durumda, ekonominin karmaşıklığı ve belirsizliği dikkate alınarak, her politika kararı dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

1 Like