Acil yardım eder misiniz?

 1. y = x doğrusunun eğim açısı 45° dir.
  II. y = -x doğrusu y = x doğrusuna diktir.
  y = -1 doğrusu x eksenine diktir.
  III.
  IV. x = 4 doğrusu y eksenine paraleldir.
  тз
  V. y = √3x doğrusunun y ekseni ile yaptığı dar açı
  60° dir.
  Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi analitik
  düzlemde doğrudur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5