A şıkkı ve D şıkkıni açıklar mısınız

Birbirine karışmayan X, Y ve Z sıvılarıyla düzgün bir kap şekildeki gibi ağzına kadar dolduruluyor. Bu durumda X, Y ve Z sıvılarının kütleleri sırasıyla m_{x} my m_{7} * dir

Kabin hacminin yarısı Y sıvısı ile dolu olduğu bilindiğine göre, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi kesinlikle yanlıştır?