A kan gruplu bir baba ile b kan gruplu annenin çocukları verilen genotiplerden hangisine sahip olamaz

A kan gruplu bir baba ile b kan gruplu annenin çocukları verilen genotiplerden hangisine sahip olamaz

A kan gruplu bir baba ile b kan gruplu annenin çocukları verilen genotiplerden hangisine sahip olamaz

Cevap: A kan grubu ile B kan grubu arasındaki genetik kombinasyonlar şunlardır:

  • AA (A kan grubu)
  • AB (AB kan grubu)
  • BB (B kan grubu)

Bu ebeveynlerin çocukları şu genotiplere sahip olabilir:

  • AA (A kan grubu)
  • AB (AB kan grubu)
  • BB (B kan grubu)

Bu durumda A kan grubu ile B kan grubuna ait olan genotiplerden biri “BB (B kan grubu)” olamaz, çünkü bu kombinasyon bu ebeveynlerden gelmez. Bu nedenle, B kan grubuna ait olan “BB” genotipi çocukları için uygun bir seçenek değildir.