7 katının 15 eksiği 160 olan sayı kaçtır?

7 katının 15 eksiği 160 olan sayı kaçtır?

7 katının 15 eksiği 160 olan sayı kaçtır? Sorusunun cevabı

Cevap: Bu soruyu matematiksel olarak çözmek için verilen bilgileri bir denklemde toplayabiliriz.

7x - 15 = 160

Burada x, bulmamız gereken sayıdır. Denklemi çözmek için x’i yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunun için her iki tarafı da 15 ile toplarız:

7x = 175

Son olarak, x’i elde etmek için her iki tarafı da 7 ile böleriz:

x = 25

Bu nedenle, 7 katının 15 eksiği 160 olan sayı 25tir.