4 katı ile kendisinin toplamı 160 olan sayı kaçtır?

4 katı ile kendisinin toplamı 160 olan sayı kaçtır?

Sayıyı bilmiyoruz. Sayı x olsun.

Kendisi ile dört katının toplamı= x+4x=160,

5x=160,

x=32,

Cevap: 32