4 V olan iç dirençleri önemsiz özdeş üre- çler ve büyüklükleri verilen dirençlerle

A) 12
Rx
Ry
kaçtır?
B) 8
B)
C) 4
Emklan 24 V olan iç dirençleri önemsiz özdeş üre-
çler ve büyüklükleri verilen dirençlerle şekildeki
aktrik devresi kurulmuştur.
3.0
www wwww
(A)
24 V
D) 2
C) 2
992
www.
24 V
24 V
ur
göre ampermetrede okunan değer kaç am-
-?
E) 1
D) 3
E) 6
127
6.
Buna göre
A)
1₂
B)
oranı kaçtır?
2R
www.
www.KL
R
C)
www.
3R
3R
D)
6R
Büyüklükleri verilen dirençlerden kurulu devre
parçasında K ve L noktaları arasındaki eşdeğer
direnç kaç R’dir?
A) 12
4
B) 8
+)6
D) 4
E) 3
PUANYAYINLARI