4 basamaklı en büyük doğal sayıdan bir önce ve bir sonra gelen doğal sayıların toplamı kaçtır

4 basamaklı en büyük doğal sayıdan bir önce ve bir sonra gelen doğal sayıların toplamı kaçtır

4 basamaklı en büyük sayı: 9999

Bu sayının 1 eksiği: 9998

Bu sayının 1 fazlası=10000

Bu iki sayının toplamı= 19998 dır.

Cevap: 19998