36 km/saat i metre/saniye ye çeviriniz? km/saat i metre/saniye ye çevirme

36 km/saat’i metre/saniye cinsine çevirmek için, önce 36 km/saat’i metre/saat’e çevirip daha sonra metre/saat’i metre/saniye’ye dönüştürmemiz gerekiyor.

1 km = 1000 m olduğu için,

36 km/saat = 36 x 1000 m/saat = 36000 m/saat

1 saat = 3600 saniye olduğundan,

36000 m/saat = 36000 / 3600 m/saniye = 10 m/saniye

Böylece, 36 km/saat’in metre/saniye cinsine eşit olduğunu bulduk: 10 m/saniye. @Gökçen

1 Like