2800 metrekare kaç dönümdür?

2800 metrekare kaç dönümdür?

Metre kareyi aşağıdaki şekilde diğer birimlere çevirebiliriz.

1 Ar = 100 m^2

1 Dekar ( Dönüm ) = 1000 m^2

1 Hektar = 10.000 m^2

Bu bilgilere cevabı bulmak için 2800 ü 1000 e bölmeliyiz. 2800’ü 1000’e bölersek.

\frac{2800}{1000}=2.8

bulunur.

Cevap: 2.8 dönüm