26 sayısı ile bu sayının 12 fazlasının çarpımı kaçtır?

26 sayısı ile bu sayının 12 fazlasının çarpımı kaçtır?

26 sayısı ile bu sayının 12 fazlasının çarpımı kaçtır?

Cevap: 26 sayısının 12 fazlası 38 dir. Bu sayının 26 ile çarpımı,

26.38=988* dir.